Wielka podróż małej kanapki

Wielka podróż małej kanapki - to zajęcia z biologii a nie z topografii ;-)

Każdy z nas codziennie spożywa kilka posiłków. Wiemy, że bez pokarmu nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Zazwyczaj jednak nie zastanawiamy się, co się dzieje ze zjedzoną przez nas kanapką lub obiadem. Dokąd trafia nasz posiłek? Którędy „wędruje” i co się z nim dzieje „po drodze”? Jakie narządy naszego organizmu biorą udział w jego przetwarzaniu? Na zajęciach postaramy się poszukać odpowiedzi na te pytania. Przekonamy się, jak to się dzieje, że pokarm przesuwa się wewnątrz skomplikowanego „rurociągu”, jakim jest nasz przewód pokarmowy. Zbudujemy model układu pokarmowego, a przedtem spróbujemy sami „odegrać” procesy transportu, trawienia i wchłaniania pokarmu, zachodzące w przewodzie pokarmowym, który utworzymy z nas samych. Na zakończenie sprawdzimy, czy przewód pokarmowy człowieka, ułożony w prostej linii, zmieści się w naszej sali lekcyjnej.